Tekniske krav og løsninger
 

Supporterede databaser 

MySql 3.23 5x

Microsoft Sql-Server 2000, Microsoft Sql-Server 2003, Microsoft Sql-Server 2005, Microsoft Sql-Server 2008
 

Supporterede styresystemer

32-bit Windows NT / 2000 / XP / Vista / Windows 7

 

Supporterede platforme
Stand alone, Citrix eller Microsoft Terminal Server

 

Computerkrav / Infrastruktur

Til selve løsningen skal følgende infrastruktur være tilgængeligt:
 

Kommune
En eller flere Citrix Presentation servere. Det estimeres at brugere af løsningen vil forbruge ressourcer på disse servere svarende til ca.:

o   1-5 MB RAM til sessionsdata, afhængig af brugertype.
o
   50 MB diskplads på serverne der indeholder systemet.
o
   Nyeste version af MDAC fra Microsoft
o
  
SQL-server ODBC driver

-    En eller flere database servere med Microsoft SQL-server. Denne server bør være konfigureret med:
o
   1-40 samtidige brugere: 4 GB RAM, 40-80 samtidige brugere: 8 GB RAM
o
   1 dual-core CPU
o
   Ca. 1 GB plads per database (en institution skal have en logisk database). Dette tal er i sagens natur mere variabelt, da dette kommer meget an på, hvorledes de enkelte institutioner benytter systemet, og i særdeleshed, om disse institutioner benytter funktioner med at indlejre billeder og sikre dokumenter i databasen.

Institutioner
Institutionerne skal have en tyk eller tynd klient, med adgang til at kunne tilslutte Citrix løsningen.

 

Installation

Database

På SQL-serveren oprettes de nødvendige databaser. Disse databaser skal blot oprettes med standard parametre. Der er ikke behov for at pre-loade nogle tabeller eller views, da dette automatisk vil blive oprettet af institutionssystemet.

I forbindelse med dette, er det vigtigt at SQL serveren er konfigureret således at denne benytter en codepage der modsvarer enten unicode eller Latin-1 baserede tegnsæt.
 

Citrix servere

MerCator XP Institution installeres på alle de Citrix servere, hvorfra løsningen skal være tilgængelig. Alternativt kan denne installation foretages til et fælles mount point, således at applikationen kun skal vedligeholdes fra dette punkt.

Alle servere skal herefter have oprettet ODBC adgange til de logiske databaser. Det anbefales af navngivningen for disse ODBC adgange er sigende, da disse navne benyttes til at binde brugere og databaser sammen. ODBC adgange skal oprettes under System DSN og IKKE user DSN!

ODBC adgangen oprettes ligeledes med standard parametre.
 

Miljøvariabler

Alle brugere der skal have adgang til MerCator XP Institution, skal ved logon på Citrix serverne have tildelt en environmentvariabel.

Denne variabel kan tildeles via et loginscript, eller ved at benytte Microsoft Active Directory.

Formatet for denne variabel er således: MERCXPINST=<ODBC navn for brugerens institution>

Herefter vil MerCator Institution sørge for, at brugeren får adgang til den korrekte database.

 

Første login

Ved første logon fra en institution, vil MerCator XP Institution kræve en licensfil. Denne licensfil vil være blevet fremsendt fra Plettner-Data. Det er meget vigtigt at disse licensfiler omdøbes, således at de matcher den givne environment variabel der er benyttet (MERCXPINST). F.eks. Institutionen ”Lyset” har en environment variabel der hedder ”Lyset”, her skal licensfilen omdøbes til at hedde ”lyset.lic”.

Når denne licensfil er blevet udpeget, vil systemet efterfølgende forespørge om en aktiveringsnøgle. Denne nøgle er ligeledes blevet fremsendt fra Plettner-Data.

Herefter er systemet klar til brug, og vil ikke stille yderligere spørgsmål.
 

Import af eksisterende data

Forefindes der nogle institutioner der allerede i dag benytter MerCator XP Institution under en decentral installation, vil det være muligt at flytte disse data, blot ved at foretage en backup fra source databasen via MerCator XP Institution, og herefter restore denne backup ind i den nye løsning. Her er det meget vigtigt at sikre, at codepage på source og destination databaserne er identiske.